Glöm inte att du är värdefull!

Jag hoppas att mina ord hjälper många på vägen till en positiv utveckling.  Ni är självklart välkomna att ställa flera frågor.

Det finns många frågor om respekt och självrespekt . Jag ska skriva väldigt kort om hur jag ser på saken och avsluta med två citat.

Respekt och en positiv människosyn hör samman. Finns någon tilltro till människans inre förmågor och andliga kapacitet borde etisk och moralisk fostran vara en självklarhet i såväl familjen som i skolan.

Det är viktigt att komma ihåg att Du är värdefull. "När vi känner vårt eget värde, har gott självförtroende, är vi redo att se och respektera andras värde."- Utas Carlsson

"Betrakta människan såsom en gruva, rik på ädelstenar av omätligt värde. Fostran allena kan förmå den att avslöja sina rikedomar och göra det möjligt för mänskligheten att dra fördel därav."- Baha´u´llah

Ha en bra dag!

 

 

4 Mar 2013