Jämställdhet mellan män och kvinnor

Det är ingen balans i världen. Många kvinnor får ingen utbildning. Om kvinnor får full utbildning i alla länder och beviljas sina rättigheter, kommer hon utan tvekan att nå en förmåga till underbara resultat. 

Mänsklighetens värld består av delar: Den manliga och den kvinnliga. Var och en utgör komplement till den andra. Om det är så att den ena är bristfällig, kommer den andra med nödvändighet att vara ofullständig.

 

 

.

8 Mar 2013