Fördomar

Vad är fördomar? En fördom är en emotionell dragning eller anslutning till felaktighet eller misstag. En orsak är att vi människor  är omedvetna om att vi har fördomar.

Handlingar som grundar sig på detta är nästan alltid till skada både för den person som blir utsatt för handlingen och för den som utför den. Fördomsfulla handlingar är  orättvisor som sträcker sig från diskriminering och segregering till öppet våld och fiendskap i form av krig etc.


Varje människa är ansvarig för sin egen personliga utveckling. Det är en positiv utveckling när man kämpar för att utplåna sina fördomar.

25 Oct 2013