Vänskap

 

Jag stämmer in med många som tycker att det är svårt för en människa att vara utan vänner. Alla behöver en god vän.

En vän ska vara en du tycker om och kan lita på. Mycket ensamma människor upplever kanske att ett husdjur är deras bästa vän, för helt utan någon vän vill ingen vara. Om du har många vänner kan du känna dig extra trygg och förnöjsam.

Jag som har arbetat i flera år i skolan har lagt märke till att om alla i en skolklass är vänner kan man lyckas väldigt bra med sina planer. Eleverna i en sådan klass fungerar som olika musikinstrument i samma orkester, som trots att de är så olika, tillsammans kan skapa vacker och harmonisk musik. Varje individ är viktig och var och en kan bidra med att berika livet för alla.

När du är vän med alla runt omkring dig utvecklas du som människa. Du får ju hela tiden träning i att vara en god vän! En sådan träning bidrar till att man får många fina egenskaper som du har nytta och glädje av hela livet, till exempel, tålamod, vänlighet, ärlighet, givmildhet, förståelse, tolerans och ödmjukhet.

En vers ur Ordspråksboken (18:24) lyder:

"Vissa vänner skadar varandra, men en verklig vän är mer tillgiven än en bror"

Kan vänner verkligen skada varandra?

 

 

 

 

 

6 Mar 2013