Vi är en del av samhället

Tacksamhet och givmildhet är nog egentligen två sidor av samma livskvalité. Att ha förmåga och villighet både att ge och ta emot, en öppenhet mot livet, ett bejakande av hela tillvaron. Den bejakelsen behövs för att vi ska få ett öppnare, gladare samhälle. Det är var och en av oss som kan påverka vårt samhälle eftersom du och jag är en del av samhället.

26 Mar 2013