Utbilding av alla barn ska vara obligatorisk i alla länder

Lite kort om din fråga om vikten av utbildning. Många människor har inte möjlighet att gå i skola. Okunnighet och brist på utbildning utgör barriärer i mänsklighetens värld därför måste alla barn få möjlighet till undervisning, vilket borde vara obligatoriskt i alla länder. En universiell lag.

11 Mar 2013