Är du arbetsgivare?

Du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd om du anställer någon som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

 Låt DiSara Coaching AB hjälpa dig med att hitta kompetenta medarbetare.

Här kan du se vilka du kan anställa med stöd

Du kan få stöd för personer:

 • som varit utan arbete en längre tid (nystartsjobb, särskilt anställningsstöd)
 • som är unga utan relevant yrkeserfarenhet (yrkesintroduktionsanställning, nystartsjobb)
 • som nyligen kommit till Sverige (instegsjobb)
 • med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (lönebidrag)
 •  Extratjänster 

 

Vad är fördelarna med anställningsstöd?

Det kan finnas flera skäl för dig som arbetsgivare att anställa någon med anställningsstöd.

 • Du får in värdefull kompetens.
 • Ditt företag kan växa.
 • Du ser kraften och inte hindret.
 • Du gör en samhällsinsats.
 • Du bidrar till mångfald på arbetsmarknaden.
 • Du får stöd från Arbetsförmedlingen när du anställer.

 

DiSara Coaching AB

Sara Dierks - Verksamhetschef

Jobb, utbildning & karriärcoach

Auktoriserad Jobb- och utbildningsexpert 

Telefon:  0766-32 92 74

www.disara-coaching.se

Mail: sara.dierks99@gmail.com

Org.nr: 556806-9305

Besöksadressen: Cylindervägen 18 (Club Office), 131 52  NACKA STRAND