Är du arbetsgivare?

Du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd om du anställer någon som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

 Låt DiSara Coaching AB hjälpa dig med att hitta kompetenta medarbetare.

Här kan du se vilka du kan anställa med stöd

Du kan få stöd för personer:

  • som varit utan arbete en längre tid (nystartsjobb, särskilt anställningsstöd)
  • som är unga utan relevant yrkeserfarenhet (yrkesintroduktionsanställning, nystartsjobb)
  • som nyligen kommit till Sverige (instegsjobb)
  • med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (lönebidrag)

 

Vad är fördelarna med anställningsstöd?

Det kan finnas flera skäl för dig som arbetsgivare att anställa någon med anställningsstöd.

  • Du får in värdefull kompetens.
  • Ditt företag kan växa.
  • Du ser kraften och inte hindret.
  • Du gör en samhällsinsats.
  • Du bidrar till mångfald på arbetsmarknaden.
  • Du får stöd från Arbetsförmedlingen när du anställer.

 

 Telefonrådgivning på persiska, engelska, dari och svenska.  

Ring oss på 0766–329274

Telefontid: Vardagar 09.00 till 12:00.

Rådgivningen är helt kostnadsfri.

Välkommen!

Kontakta oss

DiSara Coaching AB:

 

Sara Dierks

 

0766-329274

 

 sara@disara.se

 

www.disara-coaching.se